Jump to content
Žvejams ir ne tik

Forumo paieška

Showing results for tags 'kada žvejoti'.Išplėstine paieška

 • Paieška pagal žymes

  Įrašykite žymes atskirdami kableliais
 • Paieška pagal vartotojo vardą

Turinio tipas


Forumas

 • Forumas
  • Naujienos ir atnaujinimai
  • Pasiūlymai ir klaidos
 • Apie žūklę
  • Spiningautojams
  • Plūdinė meškerė
  • Dugninė meškerė
  • Karpininkams
  • Poledinė žūklė
  • Muselinė
  • Jūrinė žūklė
  • Vandens telkiniai
  • Pasaulio naujienos
 • Aksesuarai
  • Apranga ir turistinis inventorius
  • Natūralūs masalai + jaukai
  • Valtys,varikliai ir ju priedai...
 • Multimedia
  • Nuotraukos
  • Vaizdo įrašai
 • Grybautojams
  • Apie grybus
  • Miškai
  • Kulinarija, patiekalai iš grybų...
  • Apranga
 • Blevyzgos
  • Gamtosauga ir teisės aktai
  • Akvariumas
  • Kulinarija, patiekalai iš žuvų...
  • Kur pirkti?
  • Skelbimai
  • Žūvys
  • Visa kita

Ieškoti rezultatų...

Ieškoti rezultatų, kurie


Sukūrimo data

 • Pradžia

  Pabaiga


Paskutinį kartą atnaujinta

 • Pradžia

  Pabaiga


Filtruoti pagal...

Užsiregistravo

 • Pradžia

  Pabaiga


Grupė


Apie mane

Pagal jūsų užklausą pavyko rasti 1 rezultata

 1. Pagal naujas žvejų mėgėjų taisykles, nuo 2019 liepos mėnesio Draudžiama imti mažesnes nei šių dydžių žuvis ir vėžius (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai – nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo): 11.3.1. šamus (Silurus glanis) 75 cm; 11.3.2. lašišas (Salmo salar) 65 cm; 11.3.3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm; 11.3.4. salačius (Aspius aspius) 55 cm; 11.3.5. vėgėles (Lota lota) 45 cm; 11.3.6. ūsorius (Barbus barbus) 45 cm; 11.3.7. sterkus (Sander lucioperca) 45 cm; 11.3.8. lydekas (Esox lucius) 50 cm; 11.3.9. kiršlius (Thymallus thymallus) 30 cm; 11.3.10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm; 11.3.11. šapalus (Leuciscus cephalus) 30 cm; 11.3.12. meknes (Leuciscus idus) 30 cm; 11.3.13. lynus (Tinca tinca) 25 cm; 11.3.14. karpius (Cyprinus carpio) 40 cm; 11.3.15. baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 40 cm; 11.3.16. marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 40 cm; 11.3.17. siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm. 11.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius: 11.4.1. lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.; 11.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.; 11.4.3. salačius (Aspius aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.; 11.4.4. kiršlius (Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.; 11.4.5. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.; 11.4.6. sykus (Coregonus lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.; 11.4.7. vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.; 11.4.8. žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.; 11.4.9. siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d; 11.4.10. karšius (Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose (išskyrus karšių žvejybą polderiuose); 11.4.11. šamus (Silurus glanis) nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d. 12. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni negu nustatyta 11 punkte, ir žuvys, kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį. 13. Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos ir Žeimenoje nuo žiočių iki Lakajos žiočių privaloma paleisti visus sugautus kiršlius, marguosius upėtakius, lašišas ir šlakius. 14. Visi 10 ir 11 punktuose nurodyti draudimai galioja ir pirmąją, ir paskutiniąją nurodyto termino dieną. Kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutiniąją draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė. 15. Draudžiama vykdyti povandeninę žvejybą visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus: 15.1. limituotą žvejybą šiuose vandens telkiniuose: Eil. Nr. Vandens telkinio pavadinimas Savivaldybė Plotas, ha Pastabos 1. Alaušas Utenos 1071,8 2. Asveja Molėtų Švenčionių 982,2 Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto 3. Didžiulis (Daugų) Alytaus 912,7 4. Drūkšiai Ignalinos Zarasų 4622,2 Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje 5. Siesartis Molėtų 503,6 6. Vištytis Vilkaviškio Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje 7. Elektrėnų tvenkinys Elektrėnų 1389,6 15.2. Taisyklių 16 punkte nurodytus atvejus. 16. Žvejybos plotų naudotojai vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į mėgėjų žvejybos leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. IV Skyrius MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS PRIVAČIUOSE VANDENS TELKINIUOSE 17. Privačiuose vandens telkiniuose žvejojama Taisyklių leidžiamais arba nustatytu metu leidžiamais naudoti žvejybos įrankiais, būdais ir masalais, neviršijant nustatyto leistino naudoti įrankių kiekio, nustatytu metu Taisyklėse nedraudžiamų gaudyti rūšių žuvis. Žvejyba leidžiama tik šviesiu paros metu (nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo), išskyrus atvejus, kai vandens telkinio savininkas leidžia žvejoti jam nuosavybės teise priklausančiame vandens telkinyje tamsiu paros metu, tai nurodydamas mėgėjų žvejybos leidime. Invazinių rūšių sąraše esančių rūšių žuvų žvejybai draudimo laikotarpis netaikomas, tačiau tokios žvejybos metu sugautos visos kitos žuvys turi būti nedelsiant paleistos į tą patį vandens telkinį. Draudžiama gaudyti žuvų rūšis, įrašytas į Saugomų gyvūnų sąrašą. Atsitiktinai sugavus į Saugomų gyvūnų sąrašą įrašytas žuvis, jos turi būti nedelsiant paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį. 18. Limituota žvejyba privačiame vandens telkinyje organizuojama vadovaujantis Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 19. Vandens telkiniuose, kurie bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso valstybei ir ūkio subjektams, žvejojama laikantis Taisyklėse nustatytų žvejybos valstybiniuose vandens telkiniuose reikalavimų. V Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 20. Asmenys, užsiimantys mėgėjų žvejyba, privalo: 20.1. žvejodami turėti ir pareikalavus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pateikti mėgėjų žvejybos leidimą (elektroninio mėgėjų žvejybos leidimo numerį), suteikiantį teisę žvejoti tame vandens telkinyje, ir dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą; 20.2. užtikrinti švarą žvejybos vietoje (išskyrus, kai žvejojama nuolat keičiant žvejybos vietą, vykdant povandeninę žvejybą arba žvejojant iš vandens transporto priemonės): 20.2.1. prieš pradėdami žvejybą ir žvejybos metu visas komunalines atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar kitą tarą; 20.2.2. pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines atliekas išvežti į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius; 20.3. sugavus ar radus ženklintas žuvis, apie tai pranešti AAD arba Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas, žvejybos įrankiai ir masalai, kuriais sugauta žuvis, ženklo numeris. Jei žuvis nepaleista atgal į vandens telkinį, nurodomas žuvies svoris, ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytis ir pridedamas ženklas. Taip pat nurodoma kita informacija (pastebėti mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai, parazitai ar kt.). 21. Asmenys, pažeidę Taisykles, privalo atlyginti žalą žuvų ištekliams, apskaičiuotą vadovaujantis Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-27 „Dėl Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 22. Jei prie mėgėjų žvejybos įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius iki jų savininko ar naudotojo išaiškinimo gali paimti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai. _________________ Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 1 priedas VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA Eil. Nr. Vandens telkinio pavadinimas 1. Jūra nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės Versmės gimnazijos ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos 2. Nemunas nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos 3. Šventoji nuo tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai iki Kavarsko užtvankos ir nuo tilto Anykščiuose A. Vienuolio g. iki Anykščių užtvankos 4. Krokų lankos botaninis–zoologinis draustinis 5. Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlanka 6. Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota limituota žvejyba 7. Valstybiniai akvakultūros tvenkiniai _________________ Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 2 priedas UPĖS, KURIOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 1 D. IKI GRUODŽIO 31 D. Eil. Nr. Upė Vyresnysis vandentakis Baseinas 1. Avirė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 2. Bilsinyčia Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 3. Dievogala Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 4. Gauja Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 5. Karklė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 6. Kerupė Dievogala Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 7. Lapainia (kelias Nr. 129–žiotys) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 8. Mara Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 9. Medukštėlė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 10. Merkys (aukščiau Ožkelaičių tilto) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 11. Ova Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 12. Ratnyčia Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 13. Rėvuona Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 14. Samė Verknė Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 15. Skirpstauja Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 16. Strūzda Verknė Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 17. Šustis Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 18. Šyša (aukščiau Katyčių) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 19. Verknė (Aukštadvario HE–Gripiškės) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 20. Viešvilė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 21. Žvirgždė Karklė Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) 22. Beržūna Šalčia Merkio 23. Beržupis Merkys Merkio 24. Cirvija Merkys Merkio 25. Derežna Merkys Merkio 26. Derežnytė Merkys Merkio 27. Duobupis D Merkys Merkio 28. Geluža Merkys Merkio 29. Graužupis Merkys Merkio 30. Grūda Merkys Merkio 31. Lukna Merkys Merkio 32. Maltupis Šalčia Merkio 33. Mažoji Kena Merkys Merkio 34. Nedzingė Merkys Merkio 35. Pasgrinda Verseka Merkio 36. Skroblus Merkys Merkio 37. Spengla Merkys Merkio 38. Taurupis Verseka Merkio 39. Turė Merkys Merkio 40. Ūla Merkys Merkio 41. Uosupis Ūla Merkio 42. Vardauka Merkys Merkio 43. Verseka Merkys Merkio 44. Bezdonė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 45. Bražuolė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 46. Dūkšta Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 47. Juodė Vokė Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 48. Kamaja Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 49. Kena Vilnia Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 50. Laukysta Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 51. Lokys Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 52. Lomena Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 53. Manierka Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 54. Mozūriškanka Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 55. Musė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 56. Nemenčia Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 57. Riešė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 58. Rudamina Vokė Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 59. Saidė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 60. Strūna Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 61. Strūna Strečia Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 62. Šešuva Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 63. Taurija Vilnia Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 64. Veršupis Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 65. Vokė (Mūrinė Vokė–žiotys) Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 66. Žalesa Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 67. Žiežmara Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi) 68. Jusinė Žeimena Žeimenos 69. Lakaja (Lakajos ež.–žiotys) Žeimena Žeimenos 70. Luknelė Žeimena Žeimenos 71. Mera Žeimena Žeimenos 72. Peršokšna Lakaja Žeimenos 73. Petruškė Žeimena Žeimenos 74. Saria Žeimena Žeimenos 75. Skerdiksna Žeimena Žeimenos 76. Skirda Žeimena Žeimenos 77. Armona (Dovydiškių užtv.–žiotys) Šventoji Šventosios 78. Grabuosta Siesartis Šventosios 79. Nevėža Virinta Šventosios 80. Pelyša Šventoji Šventosios 81. Siesartis (Želvos–Balninkų tiltas–Cesarkos malūnas) Šventoji Šventosios 82. Storė Šventoji Šventosios 83. Taurožė Šventoji Šventosios 84. Virinta (Klabinių užtvanka- žiotys) Šventoji Šventosios 85. Želva Siesartis Šventosios 86. Dratvinys Dubysa Dubysos 87. Gynėvė Dubysa Dubysos 88. Kirkšnovė Dubysa Dubysos 881. Kražantė (Kelmės miesto I tvenkinys – žiotys) Dubysa Dubysos 89. Lapišė Dubysa Dubysos 90. Luknė Dubysa Dubysos 91. Mūkė Dubysa Dubysos 92. Šventupis Dubysa Dubysos 93. Agluona Šešuvis Jūros 94. Aitra Jūra Jūros 95. Akmena Jūra Jūros 96. Ančia Šešuvis Jūros 97. Apusinas Šešuvis Jūros 98. Balčia Šešuvis Jūros 99. Bebirva Šaltuona Jūros 100. Bremena Akmena Jūros 101. Egluona Agluona Jūros 102. Ežeruona Jūra Jūros 103. Giluvė Jūra Jūros 104. Irtuona Ežeruona Jūros 105. Ižnė Akmena Jūros 106. Lokysta Jūra Jūros 107. Šaltuona Šešuvis Jūros 108. Šešuvis Jūra Jūros 109. Šunija Jūra Jūros 110. Trišiūkštė Šešuvis Jūros 111. Upyna Šešuvis Jūros 112. Upynikė Trišiūkštė Jūros 113. Vėžus Jūra Jūros 114. Agluona Minija Minijos 115. Aisė Veiviržas Minijos 116. Alantas Minija Minijos 117. Ašva Veiviržas Minijos 118. Babrungas Minija Minijos 119. Blendžiava Salantas Minijos 120. Didžioji Sruoja Minija Minijos 121. Dirsteika Veiviržas Minijos 122. Gerdaujė Minija Minijos 123. Graumena Šalpė Minijos 124. Judrė Graumena Minijos 125. Kapupis Sausdravas Minijos 126. Karkluoja Alantas Minijos 127. Lukna Minija Minijos 128. Minija (Didovo ež.–Salanto žiotys) Nemunas Nemuno 129. Mišupė Minija Minijos 130. Pala Minija Minijos 131. Salantas Minija Minijos 132. Šalpė Veiviržas Minijos 133. Sausdravas Minija Minijos 134. Šilupis Sausdravas Minijos 135. Skinija Minija Minijos 136. Šlužmė Veiviržas Minijos 137. Šviekšnelė Ašva Minijos 138. Trumpė Želsva Minijos 139. Upita Šlužmė Minijos 140. Veiviržas (kelio Veiviržėnai–Švėkšna tiltas–ištakos) Minija Minijos 141. Vieštovė Minija Minijos 142. Žvelesys Ašva Minijos 143. Žvelsa Minija Minijos 144. Apšė Bartuva Lietuvos pajūrio upių 145. Babrūnė Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių 146. Bonalė Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių 147. Darba Žyba Lietuvos pajūrio upių 148. Degalas Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių 149. Juodupis Šventoji Lietuvos pajūrio upių 150. Kaltis Apšė Lietuvos pajūrio upių 151. Kulšė Šventoji Lietuvos pajūrio upių 152. Luknė Šventoji Lietuvos pajūrio upių 153. Luoba Bartuva Lietuvos pajūrio upių 154. Ringelis Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių 155. Sartis Apšė Lietuvos pajūrio upių 156. Šata Bartuva Lietuvos pajūrio upių 157. Smeltalė Kuršių marios Lietuvos pajūrio upių 158. Žyba Šventoji Lietuvos pajūrio upių 159. Lūšė Venta Ventos 160. Šerkšnė Venta Ventos 161. Višetė Venta Ventos _________________ Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 3 priedas UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D. DRAUDŽIAMA NETURINT ŽVEJO MĖGĖJO KORTELIŲ AR NEMOKAMOS ŽVEJYBOS TEISĖS Eil. Nr. Vandens telkinys Žvejybos vietos 1. Neris nuo Jonavos J.Ralio g. tilto iki Šilo g. tilto Vilniuje ir nuo Valakupių tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos 2. Žeimena nuo žiočių iki Lakajos žiočių 3. Vilnia nuo žiočių iki Kenos žiočių 4. Šventoji nuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g., išskyrus Kavarsko tvenkinį 5. Siesartis nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto 6. Širvinta nuo žiočių iki Liukonių tilto 7. Dubysa nuo žiočių iki Kražantės žiočių 8. Jūra nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos 9. Minija nuo Lankupių iki Salanto žiočių 10. Veiviržas nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda – Šilutė tilto 11. Akmena–Danė nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos 12. Šventoji (pajūrio) nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos Pastaba: draudžiama žvejoti Taisyklių 5 priede nurodytose upių vietose. ___________________ Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 4 priedas UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 16 D. IKI GRUODŽIO 25 D. Eil. Nr. Upė Vyresnysis vandentakis Vieta 1. Neris Nemunas nuo kelio Nr. 262 tilto iki Žirmūnų tilto Vilniuje nuo Valakupių tilto iki geležinkelio Vilnius-Ignalina tilto nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių 2. Žeimena Neris nuo žiočių iki Lakajos žiočių 3. Vilnia Neris nuo žiočių iki Kenos žiočių 4. Šventoji Neris nuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki Anykščių užtvankos, išskyrus Kavarsko tvenkinį 5. Siesartis Šventoji nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto 6. Širvinta Šventoji nuo žiočių iki Liukonių tilto 7. Dubysa Nemunas nuo žiočių iki Kražantės žiočių 8. Kražantė Dubysa visa upė 9. Jūra Nemunas nuo žiočių iki Tauragės užtvankos 10. Minija Nemunas nuo Lankupių iki Salanto žiočių 11. Veiviržas Minija nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto 12. Šventoji (pajūrio) Baltijos jūra nuo Kopų g. pėsčiųjų tilto iki Luknės žiočių 13. Akmena–Danė Kuršių marios nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos _________________ Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 5 priedas UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D. Eil. Nr. Upė Vieta 1. Neris Nuo Šilo tilto iki Karaliaus Mindaugo tilto Bezdonės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn Bražuolės upės žiotyse ir 100 m žemyn Musės upės žiotyse ir 200 m žemyn ir aukštyn Nuo Šventosios upės žiočių iki 100 m žemiau Lokio upės žiočių Veržuvos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn Vokės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn Nuo geležinkelio Vinius–Ignalina tilto iki 500 m žemiau Žeimenos žiočių 2. Šventoji Siesarties upės žiotyse 500 m žemyn (iki salos) ir 100 m aukštyn Širvintos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn Žuvintės upės žiotyse ir 100 m žemyn 3. Jūra Ežeruonos upės žiotyse ir 100 m žemyn Šešuvio upės žiotyse ir 100 m žemyn 4. Minija Agluonos upės žiotyse ir 100 m žemyn Salanto upės žiotyse ir 100 m žemyn Veiviržo upės žiotyse ir 500 m žemyn ir 100 m aukštyn 5. Žeimena Lakajos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn Meros upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn ___________________ Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 6 priedas UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO LIEPOS 1 D. IKI LAPKRIČIO 1 D. Eil. Nr. Upė Vieta 1. Nemunas Dubysos upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą Jūros upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą Nevėžio upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą nuo Kauno žiemos uosto iki Neries žiočių ___________________ Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 7 priedas VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE VYKDOMA ŽVEJYBA JŲ EKOLOGINEI BŪKLEI PAGERINTI, SĄRAŠAS IR ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE SĄLYGOS Šiame priede išvardintuose vandens telkiniuose leidžiama nemokamai žvejoti karpines žuvis (išskyrus Biržulio ež.). Vėžiai gaudomi laikantis Taisyklių reikalavimų. Visuose priede išvardintuose vandens telkiniuose plėšriųjų žuvų žvejyba leidžiama tik dirbtiniais masalais, naudojant 1 žvejybos įrankį. Draudžiama gaudyti mažesnes nei 65 cm ir didesnes nei 90 cm lydekas ir sterkus. Eil. Nr. Vandens telkinio pavadinimas Savivaldybė Kodas Plotas, ha Pastabos 1. Alovė Alytaus 10030540 73,7 2. Biržulis Telšių 30040060 114,2 Draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 dienos. 3. Ilgės Elektrėnų Kaišiadorių 10040880 154,2 Draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l dienos. 4. Ilmėdas Molėtų 12131528 79,0 5. Kalvių Kaišiadorių 10030841 180,8 6. Kiementas Molėtų 12232129 98,6 7. Lūkstas Telšių 30030063 1000,9 8. Mosėdžio I tv. Skuodo 20050100 75,5 9. Neveiglas Alytaus 11040132 61,0 10. Paršežeris Šilalės 30030062 193,4 11. Riešė Vilniaus 12030111 85,2 Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius. 12. Širvys Vilniaus 12040470 85,1 13. Švenčius Kaišiadorių 10031139 51,0 14. Šventas Švenčionių 12140419 61,0 Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius. 15. Veisiejis Lazdijų 10040071 765,2 Niedaus ornitologinio draustinio teritorijoje draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l d.
×
×
 • Create New...